índex.htm


ELS MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTEngranatges
pàg 1
Les politges
pàg.2
biela-manovella
pàg.3
 MREALITZAT PER: MARTA ALSINA
IES TONA
EDITAT AMB KOMPOSER
KOMPOZER LOGOTIP